Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 Uppstart HT 20 Vinden

Skapad 2020-08-14 12:35 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Barnen rustas för en framtid i förändring.

Innehåll

Kommunikation är grunden för att bli förstådd, ta till mig ny kunskap, samspela och kunna vara delaktiga i samhället.

Utifrån kvalitetsrapporten 19/20 ser vi att vi behöver stärka våra barns förmåga av att kommunicera och samarbeta samt deras tillit till sin egen förmåga till kreativitet och problemlösning för att rusta dem för deras framtid. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga samt lust att lära och utforska. För att uppnå detta kommer vi att skapa en lärmiljö som stödjer deras intresse och utveckling samt stimulerar deras nyfikenhet.

Vårt arbete utgår ifrån värdegrundsmaterialet ”Kompisböckerna”, Barnkonventionen och förskolans Likabehandlingsplan. 

Syfte: 

Vi vill skapa förståelse hos barnen för en hållbar framtid. 

Vi vill göra barnen uppmärksamma på att de val det gör är viktiga då det påverkar deras framtid.

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmågor att samarbeta, kommunicera. 

Vi vill ge förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin förmåga.

 

Förmågor

 • Lyssna och kommunicera
 • Sätta sig in i andras människors situation
 • Tolka och analysera omgivningen
 • Använda olika uttrycksformer såväl estetiska och digitala
 • Skapa en förförståelse för en hållbar utveckling 

Vi startar upp terminen med att försöka skapa en vi-känsla genom att erbjuda olika samarbetsaktiviteter. Vi behöver lära känna varandra och vår miljö. Ett annat syfte är introduktion och omsorg av vår lärmiljö samt att arbeta aktivt mot en hållbar utveckling och framtid. 

Vi kommer att erbjuda

• samarbetsövningar

• värdegrundsmaterialet kompisböckerna 

• läsning och berättande i olika former/ språkutvecklande aktiviteter 

• utveckla en tydlighet i vår lärmiljö med bilder etc

• uppmärksamma barnen på omsorg vår miljö och en hållbar framtid, tex vara sparsam med vattnet, vara med i undanplockning, tvättning av verktyg/ penslar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: