Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan f-klass

Skapad 2020-08-14 13:17 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola F Svenska
I arbetet med Lyckostjärnan, kommer vi att lyssna på olika berättelser, använda oss av storbilder och öva på läsförståelsen. Vi börjar så smått lära oss om bokstäverna och deras ljud och form.

Innehåll

Konkretisering av mål

- Arbeta med det svenska språket och den språkliga medvetenheten. 
- Utveckla läsförståelse och ordförråd

 

Metod

- Högläsning med storbild
- Samtala kring gemensamma texter och bilder
- Fördjupande arbetsuppgifter till varje kapitel

 

Utvärderingsmetoder

- Samtal i gruppen
- Dokumentation av arbetsuppgifter
- Delar av kartläggningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: