Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Reading: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Skapad 2020-08-14 13:22 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Bokläsning för att träna läsförmågan och att bygga ut språket samt realia USA.
Grundskola 8 Engelska
Vi läser och lyssnar tillsammans på en bok om en pojke som växer upp i ett reservat för ursprungsbefolkning i USA. Boken är till vissa delar en självbiografi som belyser hur diskriminering och segregering påverkar människors liv. Uppgiften är naturligtvis även en träning på att utvidga och förstärka er förmåga på att läsa och diskutera på engelska.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi läser och lyssnar tillsammans på en bok om en pojke som växer upp i ett reservat för ursprungsbefolkning i USA under början av 2000-talet. Boken är till vissa delar en självbiografi som belyser hur diskriminering och segregering påverkar människors liv. Uppgiften är naturligtvis även en träning på att utvidga och förstärka er förmåga på att läsa och diskutera på engelska. USA har många svåra händelser i sin historia och en viktig sådan är hur man behandlade den ursprungsbefolkning som redan levde där när européerna kom dit efter Christoffer Columbus resor över Atlanten.

 

 

Konkreta mål:

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* läsa och lyssna. Hur du utvecklar din förmåga att ta dig igenom längre texter och sedan kunna diskutera innehållet.

* realia (=kunskaper om målspråksländer) om USA och de specifika historiska händelser som påverkar situationen i dagsläget.

* bedömningen kommer att ske genom oförberett läs- och hörförståelseprov senare under terminen och prov på fakta om USA under vt.

Undervisning:

Boken: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian finns som digital bok på sidan ESL bits. Där ska du både lyssna och läsa för att få ut den bästa träningen. (Ju mer input hjärnan får desto bättre utvecklas dina förmågor)

 • Vi kommer att läsa 1 till 2 kapitel per vecka och jobba med olika uppgifter till. Ibland i grupp, ibland enskilt.
 • Läxorna kommer bestå av att antingen läsa ett eller två kapitel eller att förbereda sig för att diskutera om någon händelse kopplad till innehållet.
 • uppgift till varje vecka kommer att ligga på unikum som Uppgift med datum för den lektionsdag då du ska vara förberedd.

Vi kommer inte att läsa hela boken tillsammans utan slutet kan du själv välja att läsa klart t.ex. på Grön Tid på torsdagar.

Här hittar du boken:

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Absolutely.True.Diary/preview.html

Du kan också googla på titeln så kommer du dit!

 

Läroplanen: Lgr 11

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Uppgifter

 • The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 2

 • The Absolutely.......4

 • TheAbsolutely ..... 3

 • The Absolute True Diary 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: