Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creepypasta

Skapad 2020-08-14 13:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få träffa på fantastiska berättelser som härstammar från olika tider och platser. De fyller funktionen att roa, skrämma, förklara och till viss del moralisera. Bilden är missvisande eftersom fantastiska berättelser är äldre än skrivkonsten och nu dessutom hittar andra vägar förbi sidorna i en bok.

Innehåll

Beskrivning

Fantastiska berättelser har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Vi går igenom och lär oss förstå de olika texttyperna; myt, saga, vandringssägen, skröna, creepy pasta och fabel. Vi kommer att läsa olika exempel, titta på genretypiska drag, diskutera innehåll och och själva både återberätta andra kända berättelser men också skriva eget material. 

 

Mål

När vi är klara

- känner du till de olika texttyperna och kan redogöra för vad som kännetecknar dem

- känner du igen flera av de kända berättelser som blivit klassiker och som fortfarande har betydelse för litteratur och film som skapas idag.

- har förståelse för uppkomst, härkomst och uppbyggnad av de texttyper vi behandlar i detta avsnitt 

- har du själv skrivit en eller flera av följande texttyper; myt, fabel, saga.

- känner igen och kan redogöra för nordisk mytologi med inriktning på fantastiska berättelser

- känner till hur myter lever vidare i vår digitala värld och på vilket sätt det tar sig uttryck.

- har förståelse för språkets uppbyggnad och struktur

- kan ge respons på kamraters texter

 

Bedömning

Läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet.

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Creepypasta

E
C
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur...
...med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
...med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse .
...med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
SKRIVA
Eleven kan skriva någon eller några texttyper i temat; myt, fabel, saga
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra...
...enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Historiska & kulturella sammanhang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med...
...enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
...välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: