Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A

Skapad 2020-08-14 13:28 i Vattholmaskolan Uppsala
Bedömningsmatris för Matte Borgen 4A
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med Favorit Matematik 4A - här följer en planering för höstterminen.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Du skall utveckla din förmåga att:

 • kunna läsa av tal och sätta ut tal på en tallinje
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift inom multiplikation och division
 • kunna använda addititon och subtraktion inom talområdet 0-10 000
 • kunna använda olika begrepp inom geometri
 • kunna läs av och rita olika diagram

Så här ska vi jobba:

 • du kommer att få lyssna på genomgångar samt träna genomgångna begrepp och moment.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet FAVORIT MATEMATIK 4A.
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du diskuterar matematiska uppgifter i grupp och i klass.
 • du får bekanta dig med matematikspel och program på lärplatta.

Så här ska du få visa:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • lösa enkla problem i en textuppgift
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: