Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2020-08-14 13:32 i Änggårdsskolan Linköping
Grundskola 2 Bild Svenska Engelska Svenska som andraspråk Musik Biologi Idrott och hälsa
Skapa förståelse för kroppens delar och funktioner samt förståelse för betydelsen av mat, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Lyssna på och läsa om olika kroppsdelar och kroppsfunktioner för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.( Biologi)

Skriva olika typer av texter, faktatext.(Svenska)

Möta sånger, ramsor och filmer.(Engelska, svenska, musik)

Använda olika material och tekniker.(Bild)

Samtala om upplevelser av fysisk aktivitet och hälsa i samband med praktisk aktivitet.(Idrott)

 

 

Bedömning

Redogöra för några viktiga kroppsdelar och deras funktioner (Biologi)

Skriva en enkel faktatext där ord och bild samspelar (Svenska)

Säga några enkla fraser och ord på engelska som handlar om kroppen (Engelska)

Skapa bilder med olika tekniker (Bild)

Lära sig minst en sångtext om kroppen (Musik)

Aktivt delta i praktiska övningar samt i samtal om fysisk aktivitet och hälsa. (Idrott)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: