Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaruppgift

Skapad 2020-08-14 13:43 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen kommer tillsammans i smågrupper få berätta och beskriva vad sitt valda ord betyder för dem. De ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla, känslan av att bli bekräftad, sedd och hörd av andra barn och av pedagoger, men även skapa en trygghet i barngruppen. Barnen kommer även bli uppmuntrade till att våga uttrycka känslor.

Innehåll

 

Projektfråga – Mitt sommarord

 

 Hur uppmuntrar vi barnen att vilja berätta om sitt valda ord?

 

 

 

 

 

·        VAD?

 

Barnen kommer tillsammans i smågrupper få berätta och beskriva vad sitt valda ord betyder för dem. De ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla, känslan av att bli bekräftad, sedd och hörd av andra barn och av pedagoger, men även skapa en trygghet i barngruppen.  Barnen kommer även bli uppmuntrade till att våga uttrycka känslor.

 

 

 

 

 

 

 

·         VARFÖR?

 

Genom att barnet får berätta om sitt ord och varför de valde just det ordet för sina kompisar och att kompisarna och pedagogen kan ställa frågor till barnet kan vi synliggöra att ett ord kan ha olika betydelser för olika barn. Vilket blir ett interkulturellt arbetssätt. Viktigt att vi uppmuntrar barnen till nyfikna frågor och själva visar nyfikenhet genom att ställa kompletterande frågor. Exempel på frågor vi pedagoger kan komplettera med för att lyfta känslor och empatiska värden, fonologisk medvetenhet och uppmuntra ett intresse för bokstäver, antal och matematiska begrepp: Hur känner du/vilken känsla får du när du säger det här ordet? Vad tycker du om med det här ordet? Hur tycker du ordet låter? Hur många klapp har ordet? Känner du igen någon bokstav i ditt ord? Är ditt ord långt eller kort?

 

 

 

Mål lpfö 18

 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 

 

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 

 

 

·         HUR?

 

Barnen kommer med hjälp av olika skapande material(fingerfärg) få illusterara sitt ord och skapa en bild utifrån det.  Barnen kommer synliggöras individuellt och blir en del av gruppen genom att de egna blir allas. På så sätt blir det möjlighet att arbeta ihop gruppen och alla får ta del och samtala kring vad som skapas.

 

 

 

 

 

·         VEM?

 

 Barnen kommer arbeta i mindre projektgrupper . Vilka är det som ska delta? (skriv inga namn men beskriv till exempel om ni arbetar i liten grupp, helgrupp, halvgrupp)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: