Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt hösten 2020

Skapad 2020-08-14 13:33 i Vintrosa förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa Förskola känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

NULÄGE

Under augusti september kommer vi att inskola sex nya barn på Hasselmusen.

Dom gamla barnen känns glada över att vara tillbaka och vi upplever att vi har en god stämning i gruppen och att vi har en bra stomme att bygga vidare på.

Den här terminen är vi fyra pedagoger som jobbar på Hasselmusen, Mariam, Britt, Sussi och Maud.

Vi ser att barnen mår bra av att vi är nära, vi vuxna sprider ut oss utifrån vart barnen befinner sig både ute och inne. Vi ger därigenom barnen möjlighet till bekräftelse och trygghet.

Vi läser av hur varje barn vill bli bemött under dagen och försöker tillgodose deras behov.

 

 

 

 

SYFTE

Vi jobbar för att barnen ska känna sig som en i gruppen, att vi får en vikänsla.

Vi strävar efter att barnen utvecklar:

 • Trygghet
 • Empati
 • Turtagande
 • Hänsyn
 • Samspel
 • Respekt för varandras olikheter

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se längre ner på sidan

 

METOD

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter.

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

Vi pedagoger är nära barnen i deras lek och samspel.

Vi uppmuntrar barnen att vara goda kamrater och att ta hand om varandra. Vi läser bl.a. kompissagor och låter de barn som kan beskriva hur en bra kompis är och skriver detta i bamses honungsburkar som vi sätter upp i samlingsrummet.  Vi berömmer/sätter ord på det positiva, använder oss av "tummen upp" och lyfter positiva samspel på tex samlingen.

 Vi använder oss av dagsschema i form av bilder för att barnen ska få en översikt över dagen.

Foton på barnen för att se vilka som är här/hemma och vilka som ingår i gruppen

Egen plats i hallen och vid matborden med kort på barnen.

Vi har fasta rutinerna i vardagen och klär rutinerna med ord samt  vid behov förstärker med bilder och tecken.

Vi ökar barnens möjligheter till att kommunicera och välja själva genom att ha bilder på olika leksaker de kan välja mellan.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärotillfällen under lugna former.

Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger

I konflikter hjälper vi barnen att sätta ord på vad som hänt och hur det känns.

Vi har gruppstärkande aktiviteter/lekar för att skapa en vi-känsla.

 

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi tar kort på positiva leksituationer och när barnen är fina kompisar och tittar på korten tillsammans med barnen. Detta för att förstärka det positiva i gruppen.

Vid planeringstillfällen dokumenterar  vi i Unikums personalverktyg och utvärderar det arbete vi gjort.

De aktiviteter där vi arbetar specifikt med trygghet dokumenterar vi och kopplar till den här planeringen i Unikum.

 

 

 UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT

Vad har vi gjort?, vad har hänt i gruppen?, vad tycker/upplever barnen?, vad har vi lärt oss och vad behöver vi utveckla/förändra i vårt vidare arbete?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: