Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - I färgernas värld

Skapad 2020-08-14 13:34 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Bild
Vad händer när jag blandar röd och blå? Hur får jag fram rätt nyans av grön? Vad menas med primärfärger, sekundärfärger, komplementfärger samt varma och kalla färger? Hur kan jag berätta det jag vill i en bild med hjälp av färger?

Innehåll

Utgångspunkt

Vi kommer att börja med att titta på olika bilder som en start på området. Sedan kommer vi att börja blanda färger på olika sätt...

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan:

- blanda primärfärgerna för att få fram sekundärfärgerna

- skapa nyanser med hjälp av svart och vit färg

- skapa bilder för att berätta något så att man förstår vad du vill säga med dina bilder

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan:

- blanda primärfärgerna för att få fram sekundärfärgerna och olika nyanser av dessa

- skapa bilder för att berätta något så att man, på ett tydligt sätt, förstår vad du vill säga med dina bilder

 

Begrepp:

färgcirkel

primärfärger, sekundärfärger, komplementfärger

varma färger, kalla färger

konstverk, budskap

 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsformer:

I området som handlar om att skapa med färger kommer du att få upptäcka vad som händer när du blandar olika färger med varandra och hur du ska göra för att få fram en speciell färg eller nyans. Vi kommer att använda ord som nyans, primärfärger, sekundärfärger, komplementfärger samt varma och kalla färger för att du ska få kunskap om vad de betyder. Du kommer få fundera över hur du ska kunna uttrycka (berätta) det du vill i en bild, med hjälp av olika färger.

Vi kommer att skapa egna färgcirklar för att du ska lära dig vad som händer när man blandar olika färger. Vi kommer också att experimentera genom att blanda färger på olika sätt, på papper och i vattenglas. Vidare kommer du att få titta på vad färger kan göra med oss för att lura ögat. Du kommer även att studera och få inspiration av olika konstnärer där vi gemensamt kommer att titta på och diskutera olika konstverk. 

 

Dokumentation och bedömning

Bilderna kommer att sparas på skolan och sättas upp i anslutning till klassrummen för att sedan tas hem efter att de har bedömts. Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att blanda olika färger samt hur tydligt du får fram budskap med hjälp av färger och former. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: