Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 hösten 2020

Skapad 2020-08-14 13:50 i Ekdalaskolan Härryda
Kapitel 1 prio åk 8
Grundskola 8 Matematik
Kan något vara mindre än noll? Vilka symboler kan vi använda för att lösa olika problem? Vad innebär det att prata om olika dimensioner såsom tvådimensionella och tredimensionella former?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Inledningsvis arbetar vi med kapitel 1 som handlar om tal. Viktiga begrepp på kapitlet är: negativa tal,  positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, potens, bas, exponent, kvadratrot, tiopotens, grundpotens, prefix, närmevärde, gällande siffror. Sen fortsätter vi med algebra och avslutar terminen med geometri.

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar de flesta lektioner med gemensamma genomgångar, individuella uppgifter, gruppuppgifter och problem. I slutet av området gör vi begrepps- och kapiteltest. Efter detta arbetar vi med att repetera eller fördjupa oss inom området och avslutar oftast området med olika former av avstämningar. Vi arbetar för att alla ska bli trygga med de fem förmågorna i matematik:

problemlösning
begrepp
metod
resonemang
kommunikation

Parallellt arbetar vi med programmering bl a genom att använda Räkna med kod, där främst med programspråk python. Vi provar även andra programmeringsspråk.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Varje elev diskuterar med läraren om vilka uppgifter som bör göras inom respektive område. Det finns flera praktiska delar i aktiviteter som eleverna också har möjlighet att lägga mer eller mindre tid/energi på. Vi har möjlighet att arbeta digitalt på delar av kapitlet med intermatte eller nomp för den som så önskar. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Kapitlen avslutas med ett prov där både förståelse av begrepp och uppgifter testas. Detta görs i två delar, en enklare och en lite mer utmanande del. Förutom detta visas kunskaper vid problemlöning i grupp och parövningar. Digitala och skriftliga avstämningar sker också kontinuerligt. I år jobbar vi lite mer med läxor med syftet att hålla igång förvärvad kunskap. Därför har vi lagt in en läxa på föregående avsnitt vecka 42 och 48.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

På classroom finns en mer detaljerad planering lektion för lektion. Se kalendern för prov och läxor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: