Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-08-14 13:35 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Under lekfulla former undervisas och utvecklar barnen sin motorik.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska utvecklas inom områdena: Balans, hoppa, klättra.

Varför?

Grundläggande rörelser som är viktiga för barnets fortsatta utveckling.

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi har rörelsestunder i mindre grupper ute och inne, som pedagogerna leder. Vi uppmuntrar till spontana rörelsestunder med hjälp av bl a digitala verktyg som QR-koder. Vi räknar till exempel hur många gånger jag hoppar, hur högt jag kan klättra på så sätt undervisas barnen i matematik

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Vi reflekterar enskilt med barnen minst 1 gång i månaden.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Alla barn på Sjöhästen

Av vem?

Sjöhästens pedagoger

Vad är målet med undervisningen?

Utveckla grundrörelserna balans, hoppa och klättra.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: