Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp 1

Skapad 2020-08-14 13:58 i Tussilagon Örebro
Förskola
I den här gruppen arbetar barnen med Väpplarna. Väpplarna lyfter ämnen såsom språk, matematik, no/teknik samt socialt samspel.

Innehåll

Vart är vi?

Vi är nu i uppstarten av terminen och gruppverksamheten. Jag har observerat barngruppen för att urskilja behov samt intressen. En grovplanering finns som jag ämnar arbeta flexibelt med allteftersom barnens ytterligare behov samt intressen urskiljs. Materialet Väpplarna lyfter ämnena språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel och det är detta material som lägger grund för Grupp 1s undervisning. Barnen ska även få välja namn till gruppen som en del av det värdegrundsarbete de tilldelas, Barnkonventionen påvisar att alla har rätt till ett namn. 

Vart ska vi?

Jag undervisar i de ämnen materialet lyfter in i samband med de styrdokument vi ska arbeta med, Lpfö18 samt kommunala mål. Utbildningen innefattar även en grundundervisning i Barnkonventionen.

Hur gör vi?

Barnen erbjuds en varierad undervisning för att stimulera flera sinnen samt för att nå fram till barnens olika behov samt inlärningsvariationer. Undervisningen erbjuder aktiviteter som ger barnen en medvetenhet och/eller kunskap i språkutveckling, teknik, motorik, digitalisering, socialt samspel, turtagning, matematik, värdegrund samt genus. Detta genom aktiviteter som kretsar kring rörelse, estetik, robotar, lekar, musik.

Hur blev det?

Vi ska nu starta upp gruppverksamheten och utvärderar kontinuerligt genom systematisk kvalitetsarbete, observationer, analyser, dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Dessa aktiviteter ligger till grund för hur jag för arbetet framåt.

Vilka mål har vi/Vad vill vi uppnå?

Barnen ska få en ökad medvetenhet samt kunskap gällande de ämnen vi ska arbeta med sammanvävt i de aktiviteter som planerats. Barnen ska få en medvetenhet kring att de själva kan använda sig av kunskapen i den fria leken samt att vi eventuellt ska kunna se att de efterfrågar de digitala verktyg samt aktiviteter på egen hand. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: