Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljud och ljus åk 8 ht 2020

Skapad 2020-08-14 13:44 i Ekdalaskolan Härryda
Ljud och ljus åk 8
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer lära oss en hel del om ljud och ljus. Resonans, buller, reflektion och brytning är exempel på några av de begrepp vi kommer arbeta med på området.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • hur ljud uppstår och breder ut sig
 • principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner 
 • hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsa. 
 • om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen av musikindustrin samt för att förbättra människors ljudmiljö
 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

Hur ska vi arbeta?

 Vi kommer att arbeta med:

 • Filmer
 • Genomgångar
 • Texter
 • Laborationer
 • Diskussionsuppgifter
 • Olika arbetssätt såsom Kooperativt lärande.
 • Vi kopplar även innehållet till vilka yrken i samhället som fanns förr, som finns idag och som kanske finns i framtiden.
 • Tillsammans undersöker vi också företag i vårt närområde.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du som elev är med och påverkar hur vi arbetar på lektionerna, t ex vid genomförande av laborationer samt redovisningar.

Olika former för bedömning diskuterar vi tillsammans i kombination med utvärderingar som vi gjorde förra läsåret.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • Förhör på ljud och förhör på ljus - se kalender
 • Inlämningsuppgifter
 • Diskussionsuppgifter
 • Laborativa uppgifter

Veckoplanering

Tider för läxor och förhör hittar du i google-kalendern och vi uppdaterar flödet på lektionerna i vårt gemensamma classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: