Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2020-08-14 13:46 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om Sveriges geografi.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till Sveriges landskap
 • veta hur, när och varför du ska använda en karta 
 • känna till några städer och sjöar i Sverige
 • kunna diskutera hur vi ska verka för en hållbar utveckling och hållbart klimat. 
 • kunna söka och sammanställa fakta på ett källkritiskt sätt

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • titta på Geografens testamente 
 • arbeta i kartböcker och Google earth
 • söka information och fakta
 • diskutera och samtala i par/grupp/helklass
 • arbeta ensam
 • arbeta med arbetsblad samt Sverigeboken (Upptäck). 

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan göra en eller flera jämförelser mellan städer, platser och/eller sjöar och hav
 • du kan diskutera med hjälp av fakta hur vi ska verka för en bättre miljö
 • du kan nämna några städer/sjöar samt motivera ditt val
 • du kan söka och använda information på ett källkritiskt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Sverige - årskurs 4

Börjar
Utvecklar
Utvecklar väl
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Du kan använda geografiska begrepp på ett GANSKA BRA sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett BRA sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett MYCKET BRA sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
Du kan använda kartor och andra källor på ett GANSKA sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett BRA sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett MYCKET BRA sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
 • Ge  E 6
Du har GANSKA BRA kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett GANSKA BRA sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har BRA kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett BRA sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har MYCKET BRA kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett MYCKET BRA sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
 • Ge  E 6
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge GANSKA BRA förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge BRA förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge MYCKET BRA förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett GANSKA BRA sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett BRA sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett MYCKET BRA sätt hur informationen kan användas.
Sammanställningar
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda GANSKA BRA beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett GANSKA BRA sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda BRA beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett BRA sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda MYCKET BRA beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett MYCKET BRA sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: