👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och historiebruk

Skapad 2020-08-14 13:45 i Röllingbyskolan Österåker
Planering mellankrigstiden & andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Årskurs 9 v. 34-36 Arbete med mellankrigstiden och historiebruk.

Innehåll

Tidsplan 

Vi kommer arbeta med arbetsområdet mellan veckorna 34-36. 

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. 

Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor och diskussionsuppgifter under lektionstid. 

Materialet utgår i huvudsak från läroböcker i historia i klassrummet samt digitalt material på Unikum

 

Bedömning och betygssättning  

Arbetsmomentet kommer innehålla två olika testtillfällen.

Vi kommer att ha ett test på historiebruk, och ett test på mellankrigstiden.

Visad kunskap på lektionstid tas också med i bedömningen. 

 

Begrepp kopplade till arbetsområdet:

- Inflation

- Skadestånd

- Börsen

- Fascism, nazism, kommunism

- Dolkstötslegenden

- Ryska revolutionen

- Kommunism

- Nürnberglagarna

- Gulag

- Tredje riket

 

Planering vecka för vecka:

v. 34

- Lärarledd genomgång av mellankrigstiden. Går igenom begrepp och händelseförlopp.

- Arbetar med kapitlet gällande mellankrigstiden på ne.se

v. 35

- Arbetar med kapitlet gällande mellankrigstiden på ne.se

- Arbetar i grupp med begreppen för arbetsområdet (quizlet).

- Läxa att titta på min genomgång om historiebruk hemma. Genomgången finns på classroom under läxa v. 35. Vi kommer under veckan att träna tillsammans på de aspekter som finns inom historiebruk.

- Vi kommer under lektionstid arbeta med en uppgift gällande historiebruk.

- Tittar på film om mellankrigstiden

v. 36

- Repetition och arbete kring mellankrigstiden, samt historiebruk.

- Test på historiebruk

- Test på mellankrigstiden.

Uppgifter

 • Kursmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia - Mellankrigstiden

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Utvecklingslinjer
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Historiska begrepp
Eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.