Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik åk 9 Ht-2020

Skapad 2020-08-14 13:49 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhet och Statistik

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Gruppövningar

Praktiska aktiviteter 

 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom exit-tickets och ett större slutprov.

 

Innehåll

Nedan listas de områden vi kommer gå igenom. Till varje område står det också vilka uppgifter man ska jobba med och var man hittar dessa uppgifter samt Youtube-klipp som förklarar grunderna.

 

 

Sannolikhetslärans grunder

Uppgifter i häfte

https://www.youtube.com/watch?v=VysMxd1pE5M 

 

Sannolikhet i flera steg 

uppgifter i häfte

https://www.youtube.com/watch?v=vaJBilv6Rk8 

 

Beroende händelser 

Uppgifter i häfte

https://www.youtube.com/watch?v=HhUvx-nsnQs 

 

Oberoende händelser

Uppgifter i häfte

https://www.youtube.com/watch?v=jGr27kTY4DU 

 

Kombinatorik 

uppgifter i prio 9; sida 194 -195

https://www.youtube.com/watch?v=uvg4MzhJ-ic 

 

Sannolikhet utifrån statistik

 

Spridningsmått

uppgifter i PRIO 9; sida 192 - 193

Läxa: spridningsmått

 

Histogram

Uppgifter i häfte

 

 Filmer på olika språk:

http://www.webbmatte.se/

 

Begrepp som eleven ska kunna efter avslutat område

- Träddiagram

- Beroende och oberoende sannolikhet

- kombinatorik

 

Begrepp på olika språk:

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: