Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7

Skapad 2020-08-14 13:52 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är egentligen liv? Hur delar vi in liv? Är allt liv likadant? Stort och litet liv.

Innehåll

Arbetssätt

För att göra läromedlets innehåll tydligare så använder vi en metod som kallas “vägledd läsning” på lektionerna.

Detta innebär att du, dina klasskamrater och din lärare läser texten högt i klassen. Samtidigt  väljer vi ut ord som kan vara svåra eller viktiga att förstå. I läromedlet finns även listor på begrepp (ord) som är viktiga för dig att förstå och kunna. Begreppen är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig din undervisning på ett bra sätt.

 

Bedömning.

Du kommer att göra två större uppgifter som ligger till grund för ditt betyg i biologi.

Skriftligt prov och en laborationsrapport.

 

Det skriftliga provet kommer på avsnittet om djur.

Laborationsrapporten görs på avsnittet om växter.

 

Ditt resultat visas i bedömningsmatrisen.

 

Kunskapskrav

Allt som lever?

 

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier
 • Känna till var det finns liv på jorden
 • Förklara vad en art är
 • Veta vad Carl von Linné är mest känd för

 

Kunskapskrav

Bakterier

 

 • Veta hur bakterier förökar sig
 • Känna igen kocker, baciller och spiriller
 • Ge exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier
 • Veta hur vi skyddar mat och oss själva mot bakterier
 • Känna till nyttiga bakterier
 • Veta varför ”nedbrytare” behövs i naturen
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier
 • Känna till vad vattenblomning beror på
 • Veta vad virus består av och hur de skiljer sig från bakterier
 • Känna till hur virus förökar sig

 

Kunskapskrav

Växter

 

 • Känna till växternas fotosyntes
 • Veta vad växter använder druvsocker till
 • Förstå varför djur och människor är beroende av växter
 • Känna igen och ge exempel på
  alger
  mossor
  ormbunksväxter
  fröväxter
 • Veta vad plankton är och ge exempel på sådana
 • Känna till blommans delar
 • Skilja på pollinering och befruktning
 • Känna till någon fördel och någon nackdel med vindpollinering jämfört med insektspollinering
 • Ge exempel på hur växter sprider sig

 

Kunskapskrav

Djur

 

 • Kunna beskriva och ge exempel på
  urdjur
  svampdjur
  nässeldjur
  plattmaskar
  rundmaskar
  ringmaskar
  blötdjur
  tagghudingar
  leddjur
 • Veta vad leddjurens hudskelett har för uppgifter
 • Kunna skilja på mångfotingar, kräftdjur, spindeldjur och insekter
 • Känna till olika sorters mångfotingar
  kräftdjur
  spindeldjur
  insekter
 • Kunna beskriva insekters syn- och doftsinne
 • Veta hur insekter förökar sig med ofullständig eller fullständig förvandling

 

 • Veta vilka djur som är ryggradsdjur
 • Veta vilka uppgifter ryggradsdjurens skelett har
 • Veta vad som utmärker
  fiskar
  groddjur
  kräldjur
  fåglar
  däggdjur
 • Kunna beskriva egenskaper hos ryggradsdjur som är anpassningar till
  ett liv i vatten
  ett liv på land
 • Känna till fördelar och nackdelar med att vara
  växelvarm
  jämnvarm

 

 

Vi kommer även att läsa en del sexualkunskap och om tid finns tittar vi även på svampar.

 

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Labb lektion

34

Allt som lever    

35

     

36

Bakterier    

37

     

38

Växter    

39

    Laboration med rapport

40

    Laboration med rapport

41

     

42

Djur    

43

     

44

L

O

V

45

     

46

    Prov Djur

47

Sexualkunskap    

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov djur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi 7-9

E
C
A
Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Förmåga att använda för biologi att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: