Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva noveller

Skapad 2020-08-14 13:56 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Eleverna får läsa en novell, titta på specifika drag och sedan skriva en egen novell.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa flera noveller och titta på en film av en novell. Ni kommer att få genomgång i hur en novell är uppbyggd och vad som är speciellt med en novell. Ni kommer sedan att skriva en egen novell. Där ni skriver utkast, får och ger feedback, samt skriver en sista version att lämna in. Vi har sedan en novelltävling för alla som går i åk 8, där de tre bästa novellerna får pris på julavslutningen.

Innehåll

Vi kommer under vecka 35 - 40  att arbeta med noveller. Vi kommer att läsa flera noveller tillsammans, titta på vad det är som gör en novell till en novell och ni kommer att få skriva en egen novell. De tre bästa novellerna i år 8 kommer att få pris på julavslutningen.

Ni kommer att lära er följande begrepp:

 • Dramaturgi
 • Novellkurvan/dramaturgiska kurvan
 • In medias res
 • Inre och yttre monolog
 • Intrig/konflikt
 • Gestaltande beskrivningar
 • Berättarperspektiv
 • liknelse/metafor

 

35

Intro: novell.

Läsa novell:
Pojkarna som inte kunde sova”

Läsa novell: ”De vita byxorna”

Övn: påhittad person

Läsa novell: ”Att

döda ett barn” +

filmen

Övn: heta stolen

 

36

Läsa novell:”Äppelträdet”

Frågor

Felicia adjö”
Skapa en huvudperson

Scener: huvudpersoner

 

37

Genomgång novellkurva
Läsa noveller

Hitta på en handling  => kamratrespons

Byt berättar-perspektiv

 

38

Börja skriva egen novell

Skriva egen novell

Kamratrespons

 

39

Skriva novell

Skriva novell

Skriva novell

 

40

Kamratrespons

Skriva novell

Skriva novell

Lämna in novell

Uppgifter

 • Skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Novell

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en novell. Texten har enkla gestaltande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Texten har utvecklande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar väl som en novell. Texten har välutvecklade gestaltningar av miljö och personer.
Struktur - novellens uppbyggnad (dramaturgi)
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellens dramaturgi är relaitvt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent styckeindelning, effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Användningen av tempus stör inte förståelsen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på riktigt sätt.
Skrivregler
Texten är i huvudsak skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är relativt väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: