Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 8, kapitel 1, tal

Skapad 2020-08-14 13:59 i Testskolan Öckerö Öckerö
Utgångspunkt i Matte Direkt 8, tredje upplagan.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under lång tid var längdmåtten baserade på längden av olika kroppsdelar. Det innebar att längden av en tum eller en fot blev olika. Det var opraktiskt när man skulle göra affärer eller bygga. I slutet av 1700-talet ville man därför införa en annan längdenhet, metern. Längden av en meter skulle vara längden av sträckan mellan Nordpolen och ekvatorn dividerat med 10 miljoner.

Innehåll

Kapitlet om tal hittar du på sidorna 6-53 i matteboken. Vi arbetar med kapitlet vecka 35-41

Mål

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att:

 • jämföra tal i bråkform och i decimalform
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform
 • förklara vad ett negativt tal är
 • räkna med negativa tal

Filmer som stöd:

 • Addition och subtraktion av bråk:

https://www.youtube.com/watch?v=Gi532aIqjuc&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=35

 • Multiplikation av bråk:

https://www.youtube.com/watch?v=doQZSqMH_Ek&index=36&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O

 • Multiplikation med decimaltal:

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_2/mult-svaret-mindre-an-0/mult-svaret-mindre-an-0.mp4

 • tips för huvudräkning med decimaltal:

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_2/8kap1_2v3/8kap1_2v3.mp4 

 • Division med decimaltal:

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_3/div-svaret-storre-an-0/div-svaret-storre-an-0.mp4

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_3/kortdiv-tal-0-1/kortdiv-tal-0-1.mp4

 • vad är negativa tal?

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_4/vad-ar-negativa-tal/vad-ar-negativa-tal.mp4

 • addition och subtraktion med negativa tal

http://ulfvilhelm.se/8kap1/8kap1_4/add-sub-negativa-tal/add-sub-negativa-tal.mp4

 

Begrepp

Dessa begrepp ska du känna till:

 • andel
 • decimalform
 • bråk
 • bråkform
 • blandad form
 • förlänga
 • negativt tal
 • motsatt tal

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha muntliga genomgångar
 • diskutera i par och gemensamt i klassen
 • arbeta i matteboken både enskilt och gemensamt.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och övningar
 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • två skriftliga prov

Diagnos görs vecka 40

Prov: 6/10 del 2, 9/10 del 1 (Japp, omvänd ordning!)

 

Arbetsschema

För dig som arbetar med GRÖN eller GRÖN + RÖD: https://drive.google.com/file/d/1tVtwsmDCY6BS_ariJC5PYAQjBO5f7KlU/view?usp=sharing

För dig som, efter överenskommelse med Camilla eller Lisa, arbetar med BLÅ: https://drive.google.com/file/d/1JNztjvjnucx8VUP0cgZ4N7QUt7OH_FqZ/view?usp=sharing

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: