Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 4

Skapad 2020-08-14 14:01 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ordförrådet. Vi kommer under den här perioden v 35-40 att jobba med alla fyra förmågorna inom engelska (tala, läsa, lyssna och skriva) men fokus kommer även att ligga på förstärkning av ordförrådet.

Innehåll

Innehåll

Under de kommande veckorna ska arbeta med :

 • att förstärka ordförrådet och gå igenom enkla substantiv och användbara ord. 
 • vanligt förekommande ord och små ord som knyter samman andra ord. 
 • att läsa olika texter med olika svårighetsgrad.
 • att lyssna på klart och tydligt talad engelska men även samtalsengelska som inte är lika strukturerad.
 • olika övningar där vi lär oss att uttrycka sig skriftligt på engelska och blir bekväma med att använda olika typer av fraser när vi kommunicerar.
 • grammatiska regler (så som ordklasser och meningsbyggnader) muntligt och skriftligt inom engelska.
 • att skriva texter om olika ämnen som är välbekanta.

Hur kommer vi att jobba med dessa områden:

 • Vi kommer läsa gemensamt, i små grupper och enskilt.
 • Vi kommer att köra olika lekar och övningar för att förbättra ordförråd.
 • Vi kommer att lära oss tips om hur man lättast förstår texter.
 • Vi kommer att göra hörövningar både förberedda och oförberedda.
 • Vi kommer att jobba med hur man ska klara av att förstå talad engelska på det mest effektiva sättet.
 • Vi kommer att tala i par, i grupp och i hela klassen.
 • Vi kommer att jobba med övningar där du får hjälp med att enkelt uttrycka dig så du gör dig förstådd.
 • Vi kommer att jobba med olika grammatiska övningar enskilt och tillsammans.
 • Skriva texter inom olika arbetsområden.

Vad ska du kunna:

 • uttrycka dig muntligt på engelska så mottagare förstår budskapet du försöker framföra.
 • förstå enkelt talad engelska.
 • kunna förstå enkla texter.
 • skriva enkla texter på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: