Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 - läsårsplanering

Skapad 2020-08-14 14:04 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Spanska år 6 - Planering höstterminen
Grundskola 6 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
Välkommen till nybörjarspanska! Här hittar du informationen om kursen samt översiktsplanering för ämnet spanska årskurs 6.

Innehåll

¡Hola y bienvenidos! Hej och välkommen till kursen spanska årskurs 6!

Under läsåret kommer du att ha möjlighet att lära dig grundläggande ordförråd på spanska och du kommer bland annat att få lära dig:

 - hälsningsfraser

 - verb och grammatik

- berätta hur du mår

 - siffror

 - presentera dig och berätta om dig själv

 - föra enkla samtal med en person

 - djur

 - frukt-o ch matord

 - hur du beställer på spanska

 - klockan på spanska

 - färger och kläder

 - väder

 - berätta vad du gör under en hel vecka och berätta om din familj

Du ska också få lära dig om olika högtider i Spanien, t ex hur man firar jul och du kommer få göra ett arbete om spanska städer eller öar för att lära dig lite grann om landet, vars språk du nu läser.  

Som du ser är läsåret fyllt med många intressanta moment. För att nå goda grundläggande kunskaper i spanska är din uppgift att arbeta med språket regelbundet varje vecka samt vara koncentrerad på lektionerna. Skapa rutiner och öva studieteknik så att du lyckas!

På lektionerna får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera (=tala/samtala) i tal och skrift. Viktigt moment är att använda strategier för att förstå språket och att göra sig förstådd. Vi kommer att prata om livsvillkor, samhällsfrågor och några kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Lärobok: Gracias 6. Till boken finns också en gratis webb där du kan lyssna på texter, öva glosor och göra övningar: www.gracias nu

Läxa: Du får varje vecka en veckoläxa! Syftet med läxan är att du lär dig glosor, skapar en bra studieteknik och övar språket vid flera tillfällen under veckan. Om du missar lektionen, finns läxan att hämta i Unikum - i Lärloggen. 

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt.

Betyg: Du kommer att få terminsbetyg i spanska. Bedömning sker enligt kunskapskrav för Moderna språk.  

Lärare: Helena Segerfeldt, mail: helena.segerfeldt@lillaedet.se

¡Buena suerte! Lycka till!

 

Här sjunger Mike om några saker som du kommer att lära dig. Klicka på länken och lyssna: 

 

Glöm inte att du alltid kan öva varje kapitel på webben: www.gracias.nu

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M1  4-9
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Åsikter och känslor.
  M1  4-9
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M1  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
  M1  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel på skyltar och i reklam.
  M1  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
  M1  4-9
 • Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M1  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.
  M1  4-9

Matriser

M1 M2
Kunskapskrav Moderna språk M1

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
vanliga ord och enkla fraser.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Förståelse
Eleven visar förståelse genom att
i mycket enkel form redogöra för innehållet.
i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer.
i enkel form redogöra för innehåll och detaljer.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion/Samtala
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: