Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblommans hållbarhetsarbete 20/21

Skapad 2020-08-14 14:37 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill utmana barnen i hållbarhets- och miljöarbete vi har på förskolan.

Innehåll

Varför?

Vår förskola deltar i Håll Sverige rents projekt Grön flagg som riktar sig till just skolor och förskolor. Vi lever i en värld där våra resurser håller på att ta slut och vi kommit till en punkt där miljön börjar tas på allvar. Det är viktigt att skolor och förskolor också engagerar sig för miljön och framförallt för barnens framtid.

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - Vi vill att barnen ska få med sig en hälsosam och hållbar inställning till sin hälsa och välmående. En chans att minska stillasittandet och skapa förutsättningar för ett liv i rörelse. Förskolan är en del av folkrörelsen Generation Pep.

Utvecklingsområde 2: Hav och vatten - Vi vill att barnen ska få med sig kunskap och en hållbar inställning till hav och vatten.

Utvecklingsområde 3: Klimat och energi - Vi vill att barnen ska få med sig kunskap om klimat och energi.

Vad?

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - Vi vill lära barnen om rörelseglädje, hälsosam kost och ge dem en känsla av välmående.

Utvecklingsområde 2: Hav och vatten - Vi vill att barnen ska lära sig att visa respekt och värna om kusten, havets djur, natur och vår närmiljö. Vi vill också lära barnen om ekosystem, hur allt hänger ihop och är beroende av vatten på olika sätt.

Utvecklingsområde 3: Klimat och energi - Vi vill lära barnen om olika klimat, hur klimat påverkar oss människor, hur man skapar energi och en hållbar energiförbrukning. Vi vill också lära barnen om matproduktion i förhållande till energi.

Hur?

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa -  På ett lekfullt sätt utforskar vi rörelse tillsammans med barnen. Fokus på rörelse på olika plan, t.ex. dans, yoga, hinderbanor, grupplekar, skogsutflykter, röris.

Utvecklingsområde 2: Hav och vatten - Vi går till havet, utforskar var vatten kommer ifrån, skillnader på rent och förorenat vatten, hållbar vattenförbrukning och nedskräpning.

Utvecklingsområde 3: Klimat och energi - Vi utforskar och experimenterar kring olika väder, klimat, energiförbrukning. Hur skapas energi? Hur sparar man på energi? 

När?

Vi har hela höst- och vårterminen 20/21 på oss att slutföra vårt hållbarhetsarbete (såvida vi inte fortsätter att ingå i officiella Grön flagg). Eftersom vi inte har så stor tidspress på oss kan vi låta projekten pågå parallellt med andra pågående projekt. Vi kan låta barnen styra i stor utsträckning utifrån deras intressen.  

Pedagogisk dokumentation:

Vi dokumenterar genom att fota, filma och anteckna reflektioner kring det vi utforskar. Detta sammanställs sedan i bloggar, lärloggar (samt ev.vår Grön flagg-resa på www.hsr.se/gronflagg.)

Arbetslaget ansvarar tillsammans för att dokumentationen blir gjord.

Anteckningar från Grön flagg-möten sammanställs under ALL-fliken.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: