Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska länderna åk 9

Skapad 2020-08-14 14:19 i Vår testskola Umeå
Du ska lära dig mer om arabiska länderna.
Grundskola 9 Modersmål
Du ska känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi

Innehåll

Syfte och innehåll

I slutet av dessa veckor ska du känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi.

 Du ska träna på att läsa skriva och delta i diskussionerna samt ska du opponera på klasskamraters olika arbete.

I grammatiken ska vi gå igenom adjektiven.

 

Genomförande:

- läsa den material du får av mig,

- forska efter informationen om det landet som du ska skriva och berätta om

Nu ska du :

 • presentera ditt arbete muntligt
 • lämna in den skriftligt
 • Du ska ge respons på din kamrat när den berättar

vecka 15 ska du göra ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 

Tänk på följande i din presentation:

 • Du ska få feedback kontinuerligt,
 • Du ska kunna utrycka dig på ett enkelt sätt, så att alla kan förstå
 • Du självbedömer dina insatser.

 

Tänk på följande när du bedömer dina kamrater.

 • träna på kamratbedömning t ex. du ska titta på själva presentationen, informationen kamraten ger, bilder han/hon använder, språket dvs lätt att förstå, vilka ord han/hon använder, kunde han/hon svara på era frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Kopia av Matris Modersmål 8-9

SKRIVA OCH HANTERA MODERSMÅLET

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Dina texter kännetecknas av språklig variation.
Du skriver på ett kortfattat och enkelt sätt. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du använder ett varierat språk.
Du använder ordförrådet på ett tydligt och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga.
Dina texter har ett innehåll.
Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med några detaljer.
Du utvecklar innehållet genom att detaljerat beskriva och förklara.

SAMTALA, PRESENTERA MUNTLIGT OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9   Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du förbereder och genomför muntliga redogörelser.
Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation.
Du förbereder och genomför en utvecklad presentation.
Du förbereder och genomför en välutvecklad presentation.
Dina redogörelser har inledning, innehåll och avslutning.
Redogörelserna har en enkel struktur.
Redogörelserna har en struktur som fungerar relativt väl. Även detaljer finns med.
Redogörelsernas struktur fungerar väl. Både detaljer och samband finns med.
Dina redogörelser är anpassade till syfte, mottagare och sammanhang.
Du anpassar presentationen till viss del till syfte, mottagare och situation.
Du anpassar presentationen till syfte, mottagare och situation.
Du anpassar presentationen väl till syfte, mottagare och situation.

REFLEKTERA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du drar slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Du visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enkla motiveringar till dessa.
Du beskriver likheter och skillnader samt drar slutsatser.
Du drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Du bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: