Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Magic! 5

Skapad 2020-08-14 14:17 i Hogstorps Skola Uddevalla
Vi arbetar med boken Magic! 5.
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar utifrån boken Magic 5. Vi fortsätter följa våra fyra engelsktalande ungdomar Kate, Harry, Glopal och Kylie.

Innehåll

 

Syftet med ämnet engelska är att varje elev utvecklar följande förmågor:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

 

Undervisning

Vi kommer att ha två lektionstillfällen i veckan i engelska där vi jobbar utifrån materialet Magic! 5. Materialet består av textbook, workbook samt den digitala delen som ger oss möjlighet till att lyssna, öva samt fördjupa oss i olika delar. Vi kommer  under lektionerna bland annat:

- Läser texter (individanpassade), främst från Magic! 5 textbook
- Lyssnar på talad engelska från olika delar av världen.
- Skriver enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
- Talar engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
- Utökar ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
- Tränar på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur gör vi?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Bedömning av kunskaper sker löpande på lektionerna, vid läxförhör samt förberedda prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 5

Kriterier

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: