Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-08-14 14:21 i Östergårdsskolan Halmstad
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en händelserik period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande tid då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Från tidigt 1600-tal till en bit in på 1700-talet varade den period i vår historia som kallas för Stormaktstiden. Precis som namnet ”stormaktstiden” säger var Sverige under denna tid ett stort och mäktigt rike.

 

 

Mål med att vi läser om stormaktstiden

 

Stora målet: Att förstå orsakerna till att Sverige kunde bli ett av Europas mäktigaste länder och vad konsekvenserna blev av detta.

 

Småmålen är att förstå och lära sig om:

 

Vad Stormaktstiden betydde för framtidens utveckling i Sverige. 

 

Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

 

Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

 

Barnens och kvinnornas roll i samhället under Stormaktstiden och kunna jämföra det med idag.

 

Resonera om levnadsvillkoren under denna period (hur det var att leva i Sverige under stormaktstiden).

 

Barnens och kvinnornas roll i samhället under Stormaktstiden och kunna jämföra det med idag.

 

Häxprocessen.

 

Förklara ord och begrepp från den här tiden

Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden

 

 

Såhär arbetar vi

 

Vi kommer att gå igenom och prata kring historiska begrepp och vad de betyder.

 

Genomgångar där läraren berättar om den här tiden - bland annat med hjälp av Powerpoint.

 

Vi kommer se på film, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall.

 

Läsa i läroboken och arbeta med övningar.

 

Vi samtalar och reflekterar över texterna vi läser.

 

 

 

Hur kommer du att bedömas?

 

Du deltar aktivt på lektionerna genom att delta i diskussioner och försöka ställa frågor och svara.

 

Vi kommer att ha skriftliga prov men också gruppdiskussioner där det är viktigt att du visar vad du kan genom att diskutera med de andra.

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med och lära oss

 

Enväldig

 

Abdikera

 

Krigsbyten

 

Stormakt

 

Regera

 

Häxjakt

 

Trettioåriga kriget

 

Indelningsverket

 

Karolinska tiden

 

Legosoldat

 

Tull

 

Rikskansler

 

Östersjöriket

 

Hungersnöd

 

Borgare

 

Bönder

 

Adel

 

Protestanter

 

Katoliker

 

Bruk

 

Gruva

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Analysförmågan - Att kunna förklara, att se orsaker och konsekvenser, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och se mönster
Du visar att du har grundläggande kunskaper om stormaktstiden genom att kunna ge några exempel på orsaker till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta
Du visar att du har god kunskap om stormaktstiden genom att kunna ge flera exempel på orsaker till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta
Du visar att du har mycket goda kunskaper om stormaktstiden genom att kunna ge många exempel på orsaker till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta
Kommunikativa förmågan - Att kunna argumentera och resonera
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt och konsekvenserna av detta.
Begreppsförmågan - Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan och den kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och användbarhet
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och användbarhet
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och användbarhet
Begrepssförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några källkritiska begrepp
Du visar att du förstår och kan använda flera källkritiska begrepp
Du visar att du förstår och kan använda många källkritiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: