Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB tv-serier

Skapad 2020-08-14 14:56 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vilken tv-serie är bäst?

Innehåll

 • Välj vilken tv-serie som du/ni ska analysera

 

 • Titta på seriens intro. Vilka förväntningar och känslor vill introt väcka? Tänk på att både titta och lyssna. Visa introt för klassen under redovisningstillfället. (Här kan du ta hjälp av den gemensamma analysen som vi gjorde av introt till “Six feet under”)

 

 • Berätta om varför du/ni valde just den här serien.

 

 • Ta reda på och redovisa fakta om serien. När började den sändas? Hur många säsonger har den visats? Är den populär? Varför tror du att de som följer serien gör det? (Här tar du reda på fakta från IMBd)

 

 • Vilken typ av tv-serie är det? (sit-com, drama, deckare mm) Vilka typiska kännetecken har den? (Ta hjälp av fakta från häftet.)

 

 • Var utspelar sig handlingen? Beskriv två miljöer!

 

 • När utspelar sig handlingen? Hur vet du/ni det?

 

 • Beskriv karaktärerna utifrån deras egenskaper, både inuti och utanpå. Välj tre till fyra karaktärer som beskrivs utförligt. Är de stereotypa eller komplexa? Visa bilder på karaktärerna.

 

 • Hur ser könsrollerna ut i serien? Är de stereotypa eller inte? Ge exempel från serien!

 

 • Hur är språkbruket i serien? Pratar de snabbt, mycket, dialekt, slang, skämtsamt et.c. Ge exempel!

 

 • Sammanfatta handlingen kortfattat. 

 

 • Beskriv konflikter i serien. Ge exempel på en inre och en yttre konflikt!

 

 • Hur hänger avsnitten ihop? Är de fristående eller byggs handlingen upp eftersom? Används några särskilda knep för att du ska vilja titta vidare på nästa avsnitt? Ge exempel!

 

 • Jämför med en annan serie. Vilka likheter och skillnader kan du hitta?

Uppgifter

 • Analys av tv-serie

Matriser

Sv SvA
MB tv-serier

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Struktur
I din redovisning hoppar du mellan olika ämnen så att det blir svårt att hänga med.
Du har en röd tråd och försöker hålla dig till den. Enkla övergångar mellan talarna.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en markant avslutning. Välplanerade övergångar mellan talarna.
Du har en väl fungerande struktur vilket bl.a. innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt. Mycket välplanerade övergångar mellan talarna.
Innehåll
Innehållet är mycket kortfattat. En del viktig information saknas.
Du redogör enkelt och kortfattat för ditt ämne.
Du redogör tydligt för ditt ämne med konkreta exempel för en större förståelse.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt som förmedlar engagemang.
Språk
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk.
Du använder ett varierat språk och förklarar ord för åhörarna som kan vara svåra att förstå
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Reflektioner
Dina reflektioner är mycket kortfattade och utan motiveringar.
Kortfattade reflektioner med enkla motiveringar
Välmotiverade reflektioner och försök till tolkning.
Mycket välmotiverade reflektioner med tolkningar och jämförelser.
Genomförande
Du söker inte kontakt med publiken Det kan ibland vara svårt att höra vad du säger.
Du tittar upp på publiken för det mesta Man hör vad du säger
Du har god kontakt med publiken
Du har mycket god kontakt med publiken.
Genomförande
Du läser huvudsakligen innantill från dina anteckningar.
Du har ibland stöd av dina anteckningar.
Du talar fritt, tydligt och ledigt med hjälp av stödord,kort eller tankekarta
Du talar fritt, på ett övertygande sätt och fångar lyssnarnas intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: