Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle och vårt närområde.

Skapad 2020-08-14 14:35 i Jonsboskolan Hedemora
En planering om arbetsområde vårt samhälle och närområde.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera? Vad finns det för olika yrken i vårt närområde egentligen? Vilket är ditt drömyrke? Vi lär oss mer om detta samt om pengars värde och hur de används i vårt samhälle. Vi tittar också närmare på trafiken. Hur ska man bete sig ute i trafiken? Temat innehåller också en liten återblick på kyrkor och religioner i vårt närområde.

Innehåll

Det här ska du kunna:

 • Vilka viktiga samhällsfunktioner som måste finnas i ett samhälle.
 • Vilka yrken det finns i vårt närområde.
 • Några viktiga trafikmärken och de viktigaste trafikreglerna som gäller när du går eller cyklar.
 • Känna till några faror i trafikmiljön kring skolan och i närområdet.
 • Känna till olika betalningsformer samt vad några olika varor och tjänster kan kosta.
 • Kunna väderstrecken samt utifrån en karta över skolgården hitta till olika platser.
 • Kunna göra en egen karta över ett rum med möbler i passande storlek.
 • Känna till ett par platser i närområdet som är viktiga inom religion.

Hur ska du lära dig mer om det här?

Genom att:

 • Se på filmer 
 • Intervjua vuxna om deras yrken och muntligt redovisa detta
 • Diskutera i par och grupp
 • Skriva faktatexter för hand och på Ipad

 • Leta trafikskyltar i närområdet och lära oss dessa

 •  
 • Följa och rita enkla kartor
 • Lära oss om olika betalformer och vad saker kostar

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att:

 • Redovisa dina yrkesintervjuer
 •  
 • Skriva faktatexter
 • Rita och benämna de vanligaste trafikmärkena 
 • Följa en enkel skolgårdskarta

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: