Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi enskild uppgift

Skapad 2020-08-14 14:41 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Syfte
 Träna praktisk problemlösning, samarbete, gruppledning, samt få insikt i hur ett ekosystem är uppbyggt och fungerar. Parallellt med detta grupparbete kommer det att ges teorilektioner som behandlar ekologi och dess terminologi.

Uppgift
Ni har tidigare gjort en muntlig presentation av ett ekosystem där ni valt några organismer som är typiska för just det ekosystemet och redovisat muntligt i grupp. Nu ska ni skriftligt (enskilt) beskriva hur ert ekosystem fungerar. Ni har redan samlat in fakta före sommarlovet så ni bör ha det sparat på era datorer.

Så här gör ni
1. Använd er fakta om ert ekosystem som ni gjorde forskade om innan sommaren och som ni presenterade muntligt
2 Utgå från de djur och växter som finns i ert ekosystem
3 Skriv den skriftliga redovisningen, ok att jobba i par för E, enskilt för de som vill visa högre nivå. Ha gärna med bilder. Lämnas in senast fredag 4/9 v.36


Nivåer:
För E
Du skall:
• Tala om vilken typ av ekosystem ni gjort och beskriva naturen och livsbetingelserna (beskriva växter, klimat, vattentillgång m.m.)
• Beskriva de organismer som finns i ert ekosystem och hur de samspelar med varandra. Begrepp som ska användas i beskrivningen är: producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, näringskedja.
• Beskriva något om kretsloppen för energi och kol och andra näringsämnen.

För C
Du skall:
• Ingående beskriva hur energin går genom ekosystemet
• Ingående beskriva kolets och närsalternas kretslopp. Begrepp som ska användas är: fotosyntes och cellandning
• Beskriva hur några av djuren och växterna i ert ekosystem är anpassade efter miljön de lever i. Viktiga begrepp är ekologisk nisch, naturligt urval, anpassning, konkurrens, specialister. 

För A
Du skall:
• Ge en helhetsbild över samspelet i ekosystemet mellan både levande (biotiska) och icke-levande (abiotiska), och ge en helhetsbild över viktiga kretslopp.
• Kunna beskriva, jämföra och analysera olika djurs: sätt att skaffa föda, levnadssätt (ensamma/flock mm) antal, sätt att ta hand om ungar, sätt att skydda sig mot fiender mm.

Vecka

Helklass tisdag

Halvklass tisdag eller fredag

35

Repetition ekologi från VT

Jobba med din skriftliga redovisning.

36

Jobba med din skriftliga redovisning.

Jobba med din skriftliga redovisning.

Uppgifter

  • Datalaboration ekosystemet...

  • Läs på om ditt ekosystem till på tisdag 1/9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: