Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-08-14 14:41 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
De närmsta månaderna kommer du att få läsa en skönlitterär bok som heter "Wonder", du kommer också få frågor och andra uppgifter för att visa att du förstår innehållet.

Uppgifter

 • Frågor till boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Läslogg, text och tanke

-->
-->
-->
-->
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
Innehållet i texten framgår.
Innehållet i texten framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den och resonerar kring detta t.ex. genom dra paralleller till dig själv och din omgivning.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö och tid i boken.
Du kan resonera kring valen som författaren/skaparen gjort. Du kan se textens berättarperspektiv och ge exempel på detta.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Citat från boken och dina egna tankar
Du kan återge textens budskap. Du skriver av ett citat och skriver en fråga till citatet.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta. Du skriver av ett citat och resonerar kring citatet.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta även på ett personligt plan. Du skriver av flera citat, resonerar, för fram dina egna åsikter.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet. Du skriver av flera citat, resonerar, tolkar och analyserar, drar en slutsats.
Jämföra
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett och det visar du i din tanke om citatet. Du kan placera in texten i en genre.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om och det visar du i din tanke om citatet. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om och det visar du i din tanke om citatet.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om och det visar du i din text om citatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: