👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-08-14 14:59 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Samhällskunskap
Sverige är det land vi bor i, men ved vet du om landet? Vet du till exempel vilket Sveriges högsta berg är? Eller hur man hittar det berget på en karta? Och vet du varför kartor kan se så olika ut? Det och mycket mer ska du få lära dig om i det här arbetsområdet!

Innehåll

Mål

Det här ska du lära dig:
 • Du ska kunna säga hur naturen ser ut i ett visst område genom att kolla på en karta. 
 • Du ska förstå vad några symboler på kartan betyder, till exempel: Större stad, mindre stad, väg, flygplats. 
 • Du ska kunna säga fyra väderstreck och förklara vad de innebär. 
 • Du ska kunna säga om vilka naturtillgångar som finns i Sverige.
 • Du ska kunna säga vilka naturtyper som finns i Sverige. 
 • Du ska kunna säga hur naturtillgångarna kan användas. 
 • Du ska kunna sätta ut några geografiska platser på kartan, t. ex. städer, vattendrag och berg. 
 • Du ska kunna säga något om vad samer är. 

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
 • Vi kommer se på Geografens testamente och arbeta med arbetsblad i samband med det. 
 • Vi kommer läsa texter, både från böcker och från nätet. 
 • Vi kommer kolla på olika typer av kartor och använda dem för att söka kunskap. 
 • Vi kommer öva på namngeografi på papper och på nätet. 
 • Vi kommer gå ut och se hur naturen ser ut i närområdet. 
 • Vi kommer ha olika former av samtal och diskussioner. 
 • Vi kommer skriva faktatexter om olika delar av Sverige.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Se matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Sh Ge
Sverige

Läsa kartan

>
>>
Kartans färger
Du kan berätta hur naturen ser ut i ett områden genom att titta på en karta.
 • Ge  E 6
Kartans symboler
Du förstår vad de flesta kartsymbolerna betyder.
 • Ge  E 6
Väderstreck
Du kan namnen på fyra väderstreck och du kan förklara vad de innebär.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6

Resurser och fördelning

>
>>
Naturtyper
Du kan säga vilka naturtyper som finns i Sverige och var de finns.
 • Ge  E 6
Naturtillgångar
Du kan säga vilka naturtillgångar som finns i Sverige och hur de kan användas.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Befolkningsfördelning
Du kan säga var i Sverige det bor många människor och var i Sverige det bor få människor och något om vad det beror på.
 • Ge  E 6

Namngeografi

>
>>
Landskap
Du kan placera ut några av Sveriges landskap på kartan.
 • Ge  E 6
Sjöar
Du kan placera ut några av Sveriges sjöar på kartan.
 • Ge  E 6
Städer
Du kan placera ut några av Sveriges städer på kartan.
 • Ge  E 6
Älvar
Du kan placera ut några av Sveriges älvar på kartan.
 • Ge  E 6

Svenska (faktatext)

>
>>
Samla fakta
Du kan samla in fakta om ett landskap och sammanställa i till exempel en tankekarta.
 • Sv  E 6
Formulera egna meningar
Du kan formulera egna, korrekta meningar utifrån fakta jag samlat in.
 • Sv  E 6
Struktur
Din faktatext har den struktur en faktatext ska ha. (Rubrik, inledning, underrubriker, inledning, bild och bildtext)
 • Sv  E 6
Stavning
Du stavar orden rätt i din faktatext.
 • Sv  E 6
Skiljetecken
Du använder skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken, kommatecken) på rätt sätt i din faktatext.
 • Sv  E 6