Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-08-14 15:00 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Du själv och allt du ser kring dig består av olika ämnen. Genom att studera deras egenskaper kan vi förklara hur världen är uppbyggd.

Innehåll

 

Under följande veckor kommer vi arbeta med ämnen runt omkring oss och deras egenskaper. Du kommer lära dig många ord och begrepp inom kemin och vi kommer undersöka olika ämnens egenskaper.

 

Vi kommer att....

 

 • läsa och gå igenom texten i grundboken
 • söka fakta i böcker och på nätet
 • göra en del undersökningar och experiment
 • se filmer
 • diskutera, samtala och dra slutsatser
 • avsluta med ett skriftlig förhör.

 

Bedömning

Du ska...

 

 • kunna förklara vad en atom, en molekyl, en kemisk förening och ett grundämne är och ge exempel på dessa.
 • veta vad det periodiska systemet är.
 • känna till att ämnen har olika egenskaper och kunna ge exempel på vad dessa egenskaper kan vara.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • känna till fossila bränslen, förnybara energikällor och icke förnybara energikällor samt ge exempel på dessa.
 • känna till några vanliga metaller och veta vad människan använder dem till.
 • veta hur och varför man återvinner olika ämnen.

 

Begrepp vi övar på:

 

• Atom

• Avdunstning

• Basisk

• Blandning

• Egenskaper

• Elektron

• Fast form

• Flytande form

• Fotosyntes

• Gasform

• Grundämne

• Kemisk förening

• Kemisk reaktion

• Kondensering

• Ledningsförmåga

• Löslighet

• Lösning

• Materia

• Metall

• Molekyl

• Neutralt

• Neutron

• pH-skala

• Proton

• Smältning

• Stelning

• Surt

Utseende

Uppgifter

 • Begreppskarta Ke: Ämnen runt omkring oss

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: