Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsutveckling/Ledarskap 20/21

Skapad 2020-08-14 15:04 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Affärsutveckling och Ledarskap ska ge dig kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt entreprenörskap och eget företagande.

Innehåll

Den här kursen ingår i ämnet Handel vilket innebär att kursmålen sammanfaller i flera av dina kurser under åk 3, vilket gör att vi kan/kommer att göra gemensamma bedömningar när vi jobbar i olika projekt.

En hel del av kursmålen jobbar du tex med i ditt UF företag.

Lycka till

Uppgifter

 • Använd personalresurserna på bästa sätt

 • Ledarskap, konflikthantering och medarbetarna med examination 9/12

 • Hållbara affärer

 • Marknadsmixen 4 P

 • Att driva ett företag Examination

 • Att undersöka marknaden

 • Inlämning under APL

 • Inlämning under APL

 • Inlämningsuppgift - Intervjua din butikschef

 • Inlämningsuppgift - Intervjua din butikschef

 • Inlämning APL

 • Inlämning APL

 • Ergonomi

 • Ergonomi

 • Planera för säsong

 • Attityder 1

 • Attityder 1

 • Attityder 1

 • Inlämning APL

 • APL inlämning - koncept/affärsidé

 • APL inlämning - koncept/affärsidé

 • PROV

 • PROV

 • Handelarutbildning APL

 • Handelarutbildning APL

 • Planera för säsong

 • oförberett prov efter APL

 • oförberett prov efter APL

 • Beräkningar

 • Beräkningar

 • Arbetsrätt

 • Arbetsrätt

 • UF - eget arbete

 • UF - eget arbete

 • Se uppgift 6 mars - UF eget arbete

 • Se uppgift 6 mars - UF eget arbete

 • Arbetsrätt

 • Arbetsrätt

 • InstuderingsfrågorArbetsrätt

 • InstuderingsfrågorArbetsrätt

 • Nyckeltal

 • Nyckeltal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
  Han  -
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
  Han  -
 • Entreprenörskap och eget företagande.
  Han  -
 • Praktisk butiksdrift.
  Han  -
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
  Han  -
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
  Han  -
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
  Han  -
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
  Han  -
 • Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal.
  Han  -
 • Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.
  Han  -

Matriser

Han
Affärsutveckling och ledarskap

Affärsutveckling och ledarskap

E
C
A
1
•Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar •Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering
Eleven beskriver översiktligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Eleven beskriver utförligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
1
•Entreprenörskap och eget företagande
Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande
Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande
Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande
2
•Praktisk butiksdrift •Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor •Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering.Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering Eleven utför dem med tillfredsställande resultat..
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering Eleven utför dem med gott resultat..
2
•Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
3
•Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
4
•Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar nyckeltal.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal.
5
•Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
6
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
7
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: