Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8a, HT-20, Ma, Kap 1, "Tal"

Skapad 2020-08-14 16:09 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi jobbar med kapitel 1, "Tal" i boken PRIO 8.

Innehåll

Tal

Centralt innehåll
  • Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med digital teknik.
  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

negativa och positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, potens, bas, exponent, kvadratrot, tiopotens, grundpotensform, prefix, närmevärde, gällande siffror.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: