Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema media och könsroller

Skapad 2020-08-14 16:14 i Västra skolan Hudiksvall
Temaarbete kring hur tjejer och killar framställs i media.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Är du lättpåverkad? Varför gör du de val du gör när du handlar? Vi ska under några veckor titta närmare på hur tjejer och killar framställs i media.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Under arbetets gång kommer du att:

 • diskutera frågor som rör flickor och pojkars identiteter och roller och jämställdhet.
 • diskutera reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • diskutera hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • analysera och argumentera kring tjejer och killars roller i olika sammanhang.

Undervisning

 I undervisningen kommer vi att:

- se film och föra diskussioner utifrån ämnet.

- diskutera och granska reklam utifrån könsroller.

- lära oss hur man granskar texter källkritiskt.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du kan:

 - tolka och föra enkla resonemang om hur tjejer och killar framställs i media. Du kan också ge exempel utifrån egna erfarenheter.

- göra reflektioner kring könsroller och identitet i samhället och i media och hur de hänger ihop med varandra.

- söka information och att du kan värdera informationens tillförlitlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: