Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virkning år 4,Textilslöjd, HT 2020/VT 2021, Sofia Skola

Skapad 2020-08-14 16:41 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Virkning år 4
Grundskola 4 Slöjd
Du ska få lära dig att virka luftmaskor och fasta maskor när du är klar med arbetsområdet "Symaskinen", du ska bland annat få prova att virka en grytlapp!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet
Du kommer att få lära dig att virka!  Du kommer få lära dig hur du startar ett arbete med en löpögla och luftmaskor för att sedan börja virka med hjälp av fasta maskor. Du kommer att få välja på några produkter att virka, bland annat kommer du att få testa på att virka en grytlapp.
Arbetssätt
Du kommer lära dig genom muntliga såväl som skriftliga instruktioner.
Det här kan du vara med och bestämma

Val av garn, färg och produkt. Du kommer även att få dekorera din produkt med ett personligt estetiskt uttryck.
Tidsplan
HT 2020/ VT 2021
Utvärdering av undervisningen
Utvärderingen kommer att ske löpande under arbetsområdet, i olika former, muntligt och skriftligt.
Bedömning
Du reflekterar över dina kunskaper efter varje avslutat arbetsområde genom att skriftligt beskriva din arbetsprocess inom arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: