Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära Fysik år 8

Skapad 2020-08-14 17:40 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
I detta arbetsområde ska vi arbeta med ellära där du ska få syn på elektricitetens betydelse i vardagen och samhället. Vi ska även göra olika laborationer med den slutna kretsen. Du ska även använda dina kunskaperna i ellära i ditt bilprojekt i Teknikämnet.

Innehåll

I det här avsnittet ska vi arbeta med ellära. Elektricitet är en viktig del av vår vardag och används dagligen inom mängd olika områden.

Efter det här avsnittet har du lärt dig följande:

 • Upptäckter inom elektricitet.
 • Hur elektricitet kommer till våra hem.
 • Olika elektriska komponenter som tex säkring och jordfelsbrytare.
 • Elsäkerhet och Ce-märkning.
 • Begreppen spänning, ström och resistans och dess enheter.
 • Beräkna spänning, ström och resistans i en krets.
 • Likspänning och växelspänning.
 • Reservkraft
 • Ledare och isolator

 

Du kommer även att lära dig utföra följande laborativa moment:

 • Den slutna kretsen.
 • Vad leder ström?
 • Serie- och parallellkoppling.
 • Laborationer med lampa, motstånd, motor, batteri och strömbrytare.
 • Felsökning

 

Gleerups kapitel 2 om elektricitet och resurser på classroom kommer vara tillgängligt för inläsning.

Kapitlet avslutas med ett skriftligt prov vecka 37 torsdag den 10 september.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Nya kunskapskrav fysik 7-9

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: