Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition 0-10, subtraktion 0-10 samt ordningstal 0-10

Skapad 2020-08-14 19:18 i Everöds skola Kristianstad
Tal 0-10, använda likhetstecknet, addition 0-10, subtraktion 10-0.
Grundskola F
* Talen 0-10 Använda likhetstecknet, additionstecknet samt subraktionstecknet Addition 0 till 10 Subtraktion 0 till 10 Dubbelt och hälften Ordningstalen 1:a till 10:e

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla sin förmåga att lösa problem inom talområdet 0-10.
Använda begreppen dubbelt och hälften.
Förklara och resonera om hur likhetstecknet ska användas.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker genom observation och samtal. 
Eleverna kommer att göra en skriftlig mattediagnos.

Undervisning och arbetsformer

Spel
Mattelekar
Problemlösning
Mattepapper
Ordningstalen i samband med ställa upp på led, praktisk matematik samt mattepapper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: