👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska med materialet Läsresan

Skapad 2020-08-14 19:27 i Everöds skola Kristianstad
Grundskola F Svenska
Under läsåret arbetar vi med läsresan i svenska och i arbetet med att stärka elevernas språkliga medvetenhet. Läsresan bygger på att eleverna får: • Möta olika typer av texter, författare och illustratörer. • Fundera över läsförståelsefrågor kopplade till texten. • Utveckla sin språkliga medvetenhet genom språklekar. • Arbeta strukturerat med bokstäver och språkljud. • Fortsätta att träna på egen hand genom pedagogiska övningar på elevwebben.

Innehåll

I svenskan tränar vi på den språkliga medvetenheten, språkljud, bokstäver och att möta olika typer av texter.

 

Vi kommer arbeta med:

 • Rim och ramsor
 • Bokstäverna och deras ljud
 • Olika typer av texter och deras budskap
 • språklekar
 • Tala i liten och stor grupp
 • Spåra bokstäver och forma dem.
 • Känna igen ordbilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Läsresan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prata och berätta i liten och stor grupp.
 • Gr lgr11
Jag kan med stöd av vuxen prata och berätta i liten grupp.
Jag kan prata och berätta så att andra förstår i liten grupp.
Jag kan prata och berätta så att andra förstår i stor grupp.
Rim Ramsor
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Fyller i rimord då pedagogen läser meningar eller rimsagor. Nonsens rimmar.
Hittar själv- ständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord.
Rimmar spontant
Bokstäver och deras ljud.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Hur de flesta bokstäver låter.
Ljudar samman.
Läser.
Skriva
 • Gr lgr11
Jag kan skriva enkla ord som jag känner igen eller får en lapp av pedagogen som jag kan skriva av.
Jag försöker skriva själv och skriver det jag kan utan stöd.
Jag kan skriva själv så att andra förstår.
Olika typer av texter och deras budskap
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Jag visar intresse när vi läser och lyssnar på diskussioner om texten.
Jag deltar aktivt när vi läser och deltar i diskussionen om texten.
Jag är aktiv när vi läser och delar med mig av mina tankar och åsikter när vi diskuterar texten.