👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema HAVET

Skapad 2020-08-14 20:12 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi Kemi

Innehåll

Tema HAVET åk 4-6 på Hamburgsundskolan HT20.

Under höstterminens uppstart kommer åk 4-6 arbeta i ett övergripande tema där vi lägger lite extra fokus på vår närliggande och fascinerande naturtyp HAVET. 

Temat innefattar mestadels biologi, men även kemi och svenska. Flera ämnen kommer att hämta inspiration från havstemat i uppstarten.

Några lektioner kommer vi vara utomhus där vi genomför undersökningar och studerar havet och dess organismer på nära håll. Vi kommer lära oss mer om de vanligaste arterna ur både växt- och djurriket i Västerhavet, och prata om havets näringskedjor. Vi kommer även kika närmare på vattnets kretslopp och vattnets egenskaper.

Förhoppningsvis kommer vi även få möjlighet att besöka Kosterhavets Nationalpark. Målet med temat är att bli bekant med vår naturnära miljö och förhoppningsvis väcka ett livslångt intresse, att ta hand om havet - som är livsviktigt för allt liv på jorden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6