Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2020-08-14 20:48 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 Bild Svenska
Under ett spännande och roligt arbete med Sagoskogen kommer vi träna på att läsa, skriva, tala, lyssna och skapa på olika sätt. Tyngdpunkten ligger på fonologisk medvetenhet samt ordavkodning.

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

  • Varje vecka flyttar två nya djur/figur in i Sagoskogen som har med veckans bokstäver att göra.
  • Vi skriver en gemensam berättelse om djuren/figurerna. 
  • Veckans text och bokstäver bearbetas sedan genom praktiska övningar, skriftligt bokstavsarbete och estetiska bilduppgifter. Detta kommer ske både gemensamt och enskilt på olika sätt. 

Vad ska jag lära mig?

  • Alfabetets bokstäver och deras olika ljud
  • Skriva både små och stora bokstäver (versaler och gemener)
  • Skriva kortare texter med stöd av bilder
  • Använda stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad
  • Berätta om och beskriva vardagliga händelser
  • Deltaga aktivt i diskussioner 
  • Förstå en muntlig instruktion

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen kommer delvis ske fortlöpande under arbetets gång.

 

 

Matriser

Sv Bl

LÄSA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan bokstäverna och deras ljud.
Läser enklare meningar med flyt och förstår vad du läser.

SKRIVA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan skriva stora och små bokstäver.
Kan skriva kortare texter med stöd av bilder.
Använder sig av stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad.

TALA OCH SAMTALA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan berätta om och beskriva vardagliga händelser.
Kan deltaga i elevnära diskussioner.

LYSSNA

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan förstå en muntlig instruktion som ges enskilt eller i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: