Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och lär i matematikens underbara värld

Skapad 2020-08-14 20:32 i Kristinedalskolan Stenungsund
Arbetet i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer du på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

Känna till några matematiska begrepp.

 

Vi kommer utgå från Skolverkets "Hitta Matematiken". Utifrån detta kartläggningsmaterial arbetar vi sedan vidare. Vi kommer bl a att använda "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" av NCM och Favoritmatematik. Vi kommer arbeta praktiskt, resonera, samtala och pröva, använda pussel och spel, bygga och konstruera, se filmer och använda iPad med t ex   skolplus.se

Hitta matematiken:

Kartggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.
 
Omslag till materialen Hitta matematik och Hitta språket som båda blir obligatoriska att använda från 1 juli 2019.
 

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass:

 

Läromedel: Favoritmatematik (Studentlitteratur)

 • Lägesbegrepp
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal
 • En-till-en-korrespondans och ramsräkning
 • Vi mäter
 • Statistik

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: