Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arktibus ögon Del 1

Skapad 2020-08-14 20:48 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser boken ”Arktibus ögon”, som är ett läs- och arbetsmaterial för de lägre åldrarna 1-3. En spännande fantasysaga med trollkonster och magi. Vi följer Emelie och Pollutus äventyr och deras möte med den läskiga Arktibus. I arbetsboken arbetar vi med uppgifter i lässtrategier, ordförråd och läsförståelse.

Innehåll

Förväntat resultat

 • Att du ska kunna lyssna aktivt på en berättelse.  

 • Att du kan återberätta och återge vad som har hänt i texten som du lyssnat på. 

 • Att du kan koppla till egna erfarenheter och reflektera över vad du hört. 

  Att du kan läsa kortare instruktioner och texter. 

   

Undervisning

 • Högläsningsbok

 • Ordförståelse 

 • Arbetsboken 

 • Övningar på Smartboarden

 • Läxan

Examinationsuppgifter

 • Ditt deltagande i muntliga samtal i grupp och helklass. 

 • Arbetsbokens innehåll. 

 • Din medverkan vid högläsningen. 

 • Läxan

 

Bedömning

Se matrisen.

Matriser

Sv SvA
Arktibus Ögon

Syfte

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Du kan alla bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. Du kan läsa vanliga ord som helheter.
Du kan läsa enkla texter själv och märker när det blir fel. .
Du kan läsa längre texter flytande och kan lätt känna igen hela ord. Du kan ljuda och läsa ut längre obekanta ord.
Läsförståelse av elevnära texter.
Du kan återberätta uppläst text.
Du kan läsa och berätta vad texten handlar om.
Du kan kommentera och återge några viktiga delar av textens innehåll.
Samtala kring innehållet i texten och kring egna erfarenheter.
Du kan samtala om egen upplevelse utifrån en uppläst text.
Du kan samtala om egen upplevelse utifrån läst text.
Du kan resonera om tydliga budskap i text och koppla till egen upplevelse.
Skriva enkla texter.
Du prövar att skriva enklare texter.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Du kan skriva enkla texter så att du själv och andra kan läsa vad du skrivit.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva med små bokstäver (gemener).
Du använder oftast stor bokstav och punkt när du skriver meningar.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stava vanligt förekommande ord.
Du kan stava vanliga formord som: och, du, han, jag.
Du kan stava ljudenliga innehållsord som: smör, bröd, saft.
Du kan stava vanligt förekommande ljudstridiga innehållsord som boll och skidor.
Förbättra sin egen text utifrån sin egen eller andras feed-back.
Du kan fråga lärare eller kamrater om stavning.
Du kan ibland rätta ord i din text på eget initiativ och efter respons från lärare och kamrater.
Du kan läsa och ge respons på andras texter vad gäller både innehåll och form. Responsen kan ges utifrån givna frågor.
Ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter kring elevnära ämnen.
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Du kan ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter kring elevnära ämnen.
Berätta om vardagliga händelser så att andra kan förstå.
Du kan beskriva och förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan återberätta en händelse så att andra förstår hur du menar och att innehållet blir tydlig.
Instruktioner
Du förstår enkla muntliga instruktioner.
Du kan förstå enkla muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kan förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
Lyssna
Du lyssnar men är något passiv i din lyssning.
Du lyssnar men har svårt att återberätta vad du hört.
Du lyssnar aktivt och kommer med tankar och åsikter om texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: