Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige -vårt avlånga land

Skapad 2020-08-15 13:04 i Hälsingbergsskolan Falun
Med hjälp av olika källor ska du kunna hantera många informationer om Sverige.
Grundskola 4 Geografi
-Varför bor människor i Sverige där de bor? -Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Sverige? -Vilka geografiska fördelar och nackdelar finns det med att leva i Sverige?

Innehåll

Sverige

Mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna besvara de stora frågorna:

 

Varför bor människor i Sverige där de bor?

Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Sverige?

Vilka geografiska fördelar och nackdelar finns det med att leva i Sverige?

 

Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Geografi

Når ännu ej målet.
Når målet.
Når målet med marginal.
Geografiska begrepp
Du kan förstå och använda de geografiska begrepp vi arbetat med.
Kartan
Du kan använda kartan som informationskälla
Namngeografi
Du kan namn och läge på vissa utvalda hav, vatten, landskap, berg och orter.
Natur och kulturlandskap
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige samt ge några förklaringar till vad som påverkar/påverkat landskapen
Befolkning
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: