Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Ht20

Skapad 2020-08-16 11:46 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Under årskurs 2 kommer vi att arbeta med läromedlet Favorit matematik 2A och 2B. Under höstterminen kommer vi att jobba med 2A.

Innehåll

Matematikundervisningen i årskurs kommer att utgår från läromedlet Favorit matematik. Läromedlet kommer att fungera som en gemensam bas för att introducera, träna, utveckla och befästa kunskaper. Vi kommer även att träna oss i att kommunicera och resonera kring matematik. Utöver läromedlet kommer vi också att arbeta med matematiken genom matematikspel, lekar m.m. Eleverna kommer att få chans att arbeta både individuellt och i grupp. 

Vi kommer att arbeta med:

 • Addition och subtraktion av ental och tiotal
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Addition och subtraktion i uppställning 
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Den kommutativa lagen t.ex 2*5 = 10  5*2 = 10
 • Division: dela lika och delning i innehållsdivision och delningsdivision.
 • Tal i bråkform 

 

Bedömning 

Bedömning sker genom aktiv deltagande samt dina resultat i diagnoser. Vi kommer även att bedöma din förmåga att resonera och att förklara hur du tänker. 

Se bedömningsmatris "Taluppfattning (skriftligt) HT åk 2" 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: