Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering svenska 2

Skapad 2020-08-16 13:47 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska
Översikt av kursens planering.

Innehåll

v.35-38 Grammatik

v.38-45 Tema litteratur (Podd)

v.46-51 Retorik

v.3-5 Novellanalyser utifrån två perspektiv/teorier.

v.6-7 Litterära epoker.

v.10-13 Film med koppling till epok.

v-15-17 Lyrik.

v.18-22 Läsning av roman med koppling till epok.

Examensmål Natur:

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer.

Examensmål Estet:

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: