Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, Frihetstiden och Stormaktstiden

Skapad 2020-08-16 16:26 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 6 Historia
Vi kommer att arbeta med historia i teman tillsammans med framför allt svenska, bild och engelska.

Innehåll

I historia läser vi om Vasatiden, Frihetstiden och Stormaktstiden. Inom varje tema läser, samtalar och skriver vi om olika personer och händelser och / eller tankar, åsikter och upplevelser. 

 

Eleverna bedöms främst på: 

- sin förmåga att visa kunskap inom aktuellt ämne (muntligt och / eller skriftligt) 

- sin förmåga att delta i samtal och diskussioner och då föra fram sina tankar och åsikter 

 

Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia

Insats krävs (F)
Godtagbara kunskaper (D-E)
Mer än godtagbara kunskaper (A-C)
VASATIDEN
* Gustav Vasa, hans liv och hans familj. * Reformationen. * Levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. * Samhällsförändringar som påverkar oss idag. * Tidstypiska ord och begrepp.
STORMAKTSTIDEN + FRIHETSTIDEN
* Viktiga personer och händelser. * Levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. * Samhällsförändringar som påverkar oss idag. * Tidstypiska ord och begrepp.
Jämföra
Kunna jämföra de olika tidsperioderna muntligt och / eller skriftligt.
Granska och värdera
Granska, tolka och värdera olika typer av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: