Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1. Vattenkrigarna. 2020-2021

Skapad 2020-08-16 16:55 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi gjort vårt 1:a val kring det här pedagogiska året och det är dags för våra pedagoger att förbereda sig kring den projektinriktning vi valt. Vi reflekterar kring vår inriktning och gemensamma frågeställning. Vi hämtar stödfrågor ur vårt handledningsmaterial.

Innehåll

Gemensamt tema på Johannes förskolor 2020-2021.

Hållbara relationer till varandra, värden och Världen.

Gemensam frågeställning.

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen:

Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Hur tänker vi kring årets inriktning på vårt gemensamma tema?

Den är fördjupad och innehållsrik. Lätt att arbeta utifrån olika perspektiv. Vår förhoppning är att workshopen ska hjälpa oss att få inspiration och idéer för att jobba vidare i våra projekt.

Vad vet vi redan? Vad behöver vi ta reda på?

Barnen har många kompetenser som vi behöver ta tillvara på. Vi kommer att använda pedagogernas olika kunskapsområden och styrkor för att ge de bästa förutsättningarna för att utveckla temat.

Var ligger barnens intresse?

Vilka teoretiska kunskaper behöver vi fylla på med?

Vi vill utveckla våra teoretiska kunskaper kring fysisk aktivitet och barnkonventionen.

Normkritiskt och mångkulturellt tänkande.

 Hur vill vi arbeta med årets gemensamma frågeställning?

Låta barns inflytande och delaktighet vara i fokus (tillit till sin egen förmåga).

 Vilka undersökningsfrågor vill vi utgå från?

Hur skapas hållbara relationer kopplat till fysisk aktivitet?

 Vad vill vi titta på när vi observerar?

 Barnens frågor, intressen, nya konstellationer.

 Vad vill vi att temafördjupningen ska ge/lära barnen?

Ökad förståelse för sitt eget och andras inflytande och delaktighet.

Hur tänker vi att barnen kommer att närma sig temat?

Vi som pedagoger ger barnen förutsättningar och möjligheter till att närma sig temat från olika synvinklar och där igenom kan barnen använda sig av sina olika lärandestrategier.

Vilka erfarenheter kan/verkar barnen redan ha?

Arbete i grupp – samarbete, påverka sitt eget lärande, vara delaktig och ha inflytande.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys

Dessa punkter gör ni efter er planering är publicerad. De kommer inte vara synliga för vårdnadshavarna. 

5. Spåna kring vilken organisation ni vill ha under workshopsperioden med barnen. Gör gärna en tankekarta (finns i Stödmaterial/Reflektionsverktyg).

6. Reflektera gärna mer kring det gemensamma temat och det kommande projektåret.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: