👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska klass 7 C Vårterminen 2021

Skapad 2020-08-16 17:52 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F – 9
Undervisande lärare är Cecilia Vinskär cecilia.vinskar@vaxholm.se Under vårterminens första del kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: Bokläsning, bokdiskussion, texttypen brev, tidningstexter, insändare samt ordklasser.

Innehåll

Undervisande lärare är Cecilia Vinskär .

cecilia.vinskar@vaxholm.se

 

VT 21

Under vårterminen i år 7 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

v.2 Läsning i boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion.

v.3 Introduktion till olika tidningstexter. Arbete med texttypen insändare. Läsning i boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion.

v.4 Arbete med texttypen insändare. Läsning i boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion.

v.5 Arbete med texttypen insändare. Läsning i boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion.

v.6 Arbete med texttypen insändare. Läsning i boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion. Introduktion till skrivuppgift.

v.6 Arbete med texttypen insändare. Skrivuppgift till boken "Spring så fort du kan" Bokdiskussion.

v.7 Skrivuppgift till boken "Spring så fort du kan" 

v.8 Introduktion till arbete med ordklasser

v.9 SPORTLOV

v.10 Ordklasser

v.11 Ordklasser

v.12 Ordklasser

v.13 Studieteknik

v.14 Påsklov

v.15 Studieteknik

v.16 Dikter

v.17 Dikter

 

 

HT.20

Under höstterminen i år 7 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Vi arbetar med  skrivprojektet "På rymmen",  där eleverna tränar på att skriva en spännande berättande text och och övar sina färdigheter genom att använda  sig av personbeskrivning, miljöbeskrivning, dramaturgi och att följa en röd tråd. Detta arbete sträcker sig över c:a sex veckor.

Vi läser boken "En sekund i taget" tillsammans och eleverna får träna sin läsförmåga samt deltar i boksamtalsgrupper. En kort skrivuppgift avslutar arbetsområdet. Vi kommer också att arbeta med muntlig framställning "Jag- en expert". Vi arbetar också med fabler då vi läser och dramatiserar olika fabler.

 

Vecka 35 Introduktion och skrivstafett

Vecka 36 Introduktion av skrivprojektet "På rymmen", utdelning av den nya boken "En sekund i taget"

Vecka 37 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget"

Vecka 38 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget" samt bokdiskussion

Vecka 39 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget" samt bokdiskussion

Vecka 40 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget" samt bokdiskussion

Vecka 41 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget" samt bokdiskussion

Vecka 42 Skrivprojektet "På rymmen", läsning i boken  "En sekund i taget" samt kort skrivuppgift

Vecka 43 Introduktion till det muntliga arbetsmomentet "Jag - en expert

Vecka 44 HÖSTLOV

Vecka 45 Muntlig arbetsmoment "Jag - en expert

Vecka 46 Muntlig arbetsmoment "Jag - en expert

Vecka 47 Muntlig arbetsmoment "Jag - en expert

Vecka 48 Redovisningar "Jag - en expert"

Vecka 49 Redovisningar "Jag - en expert"

Vecka 50 Arbete med fabler. Läsning och gestaltning i grupp.

Vecka 51 Redovisningar "Jag - en expert", Jullov