Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken på Falköping-Hållbar utveckling i vår närmiljö

Skapad 2020-08-16 17:59 i Hästbackens förskola Falköping
Förskola
Förskolorna i samverkansområde D har arbetat med ”Nyfiken på Falköping” sedan 2017. Höstterminen 2019 lades underrubriken ”Hållbar utveckling” till för att skapa en gemensam inriktning. Med hållbar utveckling menar vi social, ekonomisk och ekologisk/miljömässig hållbarhet.

Innehåll

Syfte: 
Syftet med det gemensamma temat är att synliggöra barnen i samhället och samhället för barnen. Temat ska skapa framtidstro genom att barnen deltar i hållbarhetsfrågor. 

Fokusfråga:
Hur ser vi spår av barns intresse för hållbar utveckling i deras lek och utforskande?

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: