Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-16 18:45 i Frötuna skola Norrtälje
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi Svenska
Du kommer att lära dig om kroppen och dess organ. Du kommer att få lära dig om de olika organsystemen så som matsmältningssystem, blodomloppet och nervsystemet och hur dessa samverkar. Varifrån kommer människan? Hur har vi utvecklats till i dag? Kommer vi se annorlunda ut i framtiden?

Innehåll

Vad ska jag lära mig? (lärande mål)

 • Människans utveckling och varifrån vi kommer ifrån
 • Cellens betydelse, vad den består av och ge exempel på olika celler och dess funktion
 • Kroppens olika delar
 • Kroppens organsystem, dess delar och hur de samverkar; Matspjälkningen, andningsapparaten (systemet), blodomloppet, kroppensreningssystem, kroppens stomme (skelettet & musklerna)
 • Vilka som är våra sinnesorgan, ögat, örat, näsa, tunga och huden.
 • Vilka som är våra vanligaste sjukdomar, hur de påverkar oss och vad vi kan göra för att blir friska.
 • resonerar kring vad en god hälsa är, bra balans i livet, vikt och sömn
 • Historiskt perspektiv och hur synen på kroppen förändras över tid.
 • Grundläggande frågor när det gäller sex och samlevnad, fortplantning och pubertet.

Hur ska jag visa det? (bedömning)

 • Genom att medverka aktivt i diskussioner i klassrummet både i par och helklass
 • Genom att svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Aktivt arbete med olika uppgifter runt  kroppens olika organsystem och dess delar
 • Genom att aktivt delta i experiment och olika försök, samt skriva labb. rapporter.
 • Skriftligt prov (summativ bedömning)

Hur ska vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer att ha genomgångar och olika grupparbeten.
 • Vi kommer att läsa och svara både muntligt och skriftligt på frågor till olika fakta texter om kroppen
 • vi kommer att se på programserierna (Film) "Vi lär oss om … " och "Människokroppen..." som finns publicerade på SLI.se och täcker alla organsystemen.
 • Vi kommer att diskutera, resonera och samtala i par, grupp och helklass.
 • Vi kommer att göra experiment och skriva labbrapporter

Uppgifter

 • Länk till Biologiprov i Forms

 • Experiment - Laborationsrapport

 • Uppdrag kroppen! Blodomloppet

 • Hur ser kroppen ut utanpå?

 • Uppdrag kroppen! Andning

 • Matspjälkningssystemet

 • Prov människokroppen

 • my buddy body

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi
Kroppen

Du är inte där ännu
Du klarar dig med viss säkerhet
Du klarar dig med relativt god säkerhet
Begrepp och modell
Kroppens organ och placering
Du saknar tillräckliga kunskaper om kroppens organ. Du kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar.
Du har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Du kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar.
Du har goda kunskaper om några av kroppens organ. Du kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar.
Matspjälkning
Matens väg genom kroppen.
Du berättar delar av matens väg genom kroppen och använder få eller inga begrepp.
Du berättar matens väg genom kroppen och använder ett enkelt språk och några begrepp.
Du berättar utförligt om matens väg genom kroppen och använder flera begrepp.
Resonera
Resonera kring kost - vad och hur mycket vi äter
Du har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Organens funktioner
Vad organen gör för vår kropp och hur.
Du har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Du har grundläggande kunskaper om organens funktion och samverkan. Du kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Du har goda kunskaper om organens funktion och samverkan. Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra

Sv Bi
Människans utveckling

Människans utveckling

 • Bi  E 6   Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  E 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Bi  C 6   Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  C 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Bi  A 6   Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  A 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
E
C
A
Aspekt 1

Sv Bi
Människokroppen År 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: